Ενημέρωση

ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΤΗRAKINET 12 11 2017 (ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΝΟΜΟΕΣΙΑ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ)

grtypouΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΤΗRAKINET 12 11 2017 (ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΝΟΜΟΕΣΙΑ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ)